Megfelelő használatra vonatkozó szabályzat

Legutóbbi frissítés: 2011. február

A jelen, Megfelelő használatra vonatkozó szabályzat meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyekben Ön a Microsoft Online Services rendszer („Szolgáltatások” vagy önálló szolgáltatás esetében „Szolgáltatás”) használatakor nem vehet részt. Ezek a Szolgáltatások magukban foglalják bármelyik, a jelen Megfelelő használatra vonatkozó szabályzathoz kapcsolódó szolgáltatást.

Kérjük, hogy a Megfelelő használatra vonatkozó szabályzat megsértését jelentse be a Microsoft Online Services ügyfélszolgálatánál. A tárgysorba írja be az „Acceptable Use Policy” (megfelelő használatra vonatkozó szabályzat) kifejezést.

A Microsoft Online Services használatakor az Ön számára tilos:

 1. A Szolgáltatások oly módon való használata, amely sérti a vonatkozó jogszabályokat. Beleértve a következőket:

  • Törvényellenes tevékenység, például gyermekpornográfia, szerencsejáték, kalózkodás, illetve a szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok megsértése.
  • A szolgáltatás elérése embargó alá helyezett országból, illetve ennek engedélyezése más személy számára.
  • Mások bármilyen okból történő fenyegetése, megfigyelése, becsmérlése, félrevezetése, lealacsonyítása, becsapása vagy megfélemlítése.
  • Bármely személy magánjellegű adatai bizalmasságának megsértése azáltal, hogy az illető tudomása és beleegyezése nélkül megkísérli bekérni, összegyűjteni, tárolni vagy közzétenni a személy magánjellegű vagy személyes azonosításra alkalmas adatait, például jelszavát, felhasználói fiókjának adatait, hitelkártyaszámát, címét, illetve egyéb kapcsolattartási adatait.
 2. A Szolgáltatások oly módon való használata, amelynek következtében azok károsodhatnak, illetve amely zavarhatja ezen szolgáltatások bármely más fél általi használatát. Beleértve a következőket:

  • Bármely Szolgáltatás jogosulatlan elérésére tett kísérlet, olyan cselekedet, amellyel megakadályozza mások hozzáférését valamely Szolgáltatáshoz, vagy annak engedélyezése harmadik fél számára, hogy az Ön nevében hozzáférjen a Szolgáltatásokhoz, illetve igénybe vegye azokat (például ezek engedélyezése licenccel nem rendelkező személy számára, vagy az Ön felhasználónevének és jelszavának átadása másik fél részére).
  • A Szolgáltatások arra való használata, hogy bármilyen módon megpróbáljon jogosulatlan hozzáférést szerezni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.
  • Bármilyen automatikus folyamat vagy szolgáltatás használata a Szolgáltatások eléréséhez vagy használatához, ideértve például a „BOT” és a „spider” jellegű programokat, továbbá a Microsoft által tárolt adatok rendszeres gyorsítótárazása.
  • Olyan tevékenység végrehajtása, amely bármilyen módon sért vagy kihasznál kiskorúakat, illetve kiskorúak személyes azonosításra alkalmas adatainak gyűjtésére irányul.
 3. Az e-mailek fejlécében szereplő bármilyen adat meghamisítása, illetve az Ön személyazonosságának bármilyen félrevezető módon való közlése.

  • Ebbe beleértendő a közzétett vagy feltöltött anyagok forrásának meghamisítása, valamint önmaga más személyként való feltüntetése is (például „spoofing”).
 4. A Szolgáltatások bármely olyan jellegű használata, amely kéretlen tömeges vagy kéretlen kereskedelmi célú e-mail üzenetek (levélszemét) továbbításával, terjesztésével vagy kézbesítésével kapcsolatos.

  • Ez alól kivételt képez az a levélszemét, amelyet Ön a Microsoft által biztosított levélszemétszűrőhöz irányít.
 5. A Szolgáltatások részét képező, jogszabállyal kapcsolatos vagy jogi közlemény, illetve hivatkozás törlése, módosítása vagy meghamisítása.

  • Beleértve olyan külső webhelyekre mutató hivatkozások megjelenítését vagy létrehozását, amelyek nincsenek összhangban a jelen Megfelelő használatra vonatkozó szabályzattal, illetve a Microsoft egyéb jogi megállapodásainak előírásaival.
  • Továbbá a Szolgáltatások használata a jelen feltételek megsértésére irányuló ajánlat vagy hivatkozás terjesztésére (például levélszemétküldés vagy szolgáltatásmegtagadási támadások lehetővé tétele stb.).

Egyéb rendelkezések:

 • A Microsoft nem vállal felelősséget a felhasználó által létrehozott közlemény, bejegyzés vagy üzenet tartalmáért. Bármilyen tartalom megtekintése vagy másokkal közös tevékenységben való részvétel kérdésében Ön dönthet, saját belátása szerint.
 • Ön a felelős azért, hogy megvédje számítógépét azokkal a zavaró tényezőkkel, kémprogramokkal vagy vírusokkal szemben, amelyek a szolgáltatásból letöltött elemek között előfordulhatnak. Javasoljuk, hogy telepítsen számítógépére vírusvédelmi programot, és rendszeresen frissítse.
 • Az Ön által a Szolgáltatások használatakor megadott vagy feltöltött adatokat az Ön lakóhelyének országán kívül tárolhatjuk.

A jelen webhely felügyelete alá tartozó Microsoft Online Services szolgáltatások Ön általi használatára azon szerződés (vagy szerződések) feltételei és előírásai érvényesek, amelynek (vagy amelyeknek) keretében megvásárolta a szolgáltatásokat. A szerződés (vagy szerződések) másolatát beszerezheti a Microsoft Online Services támogatási szolgálatától (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Ha a Microsoft úgy véli, hogy a Microsoft Online Services rendszert jogosulatlanul vagy nem megfelelően használják, saját belátása szerint külön értesítés nélkül megfelelő intézkedéseket tehet, beleértve egy adott internetes tartományból, levelezési kiszolgálóról vagy IP-címről érkező üzenetek blokkolását is. A jelen szabályzat megsértése a felhasználó fiókjának megszüntetését vonhatja maga után.

A (1) Támogatási közösségekben megadott adatokra és (2) a Szolgáltatásban használt harmadlagos szintű tartománynevekre továbbá A Windows Live Viselkedési szabályzatának korlátozásai is vonatkoznak.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor előzetes bejelentés nélkül kiegészítse vagy módosítsa bármely szolgáltatás Megfelelő használatra vonatkozó szabályzatát. Javasoljuk, hogy időről időre tekintse át ezt a szabályzatot, hogy biztosan megfeleljen az előírásoknak.

A jelen szabályzat egyetlen rendelkezésének sem célja, hogy bármiféle jogot adjon a Microsoft Online Services rendszerrel kapcsolatban. A jelen szabályzatban foglaltak mindenkori betartatásának sikertelensége nem jelenti azt, hogy a Microsoft lemond jogairól.